การหางานนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และ เชื่อว่าหลากหลายคนนั้นพยายามที่จะหางานให้ตรงกับความต้องการของตัวเองอยู่ และ หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการในการหางานให้ตรงกับความต้องการ  และ ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรในการหางาน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ “การหางาน ให้ตรงกับความต้องการ หรือ ตรงกับสายของตัวเองกัน” ดีกว่านะครับ ว่าในการหางานให้ตรงกับความต้องการของเรานั้น เราจะสามารถที่จะหางานได้อย่างไรบ้าง  …