การทำความสะอาดบ้าน เป็นอีกหนึ่งภาระหน้าที่ของแม่บ้านที่หลายๆ คนเบื่อหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าหลายๆ คนนั้นไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาในการทำความสะอาดบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะพบว่าการทำความสะอาดบ้านก็คือความเหนื่อยหน่ายชนิดหนึ่งนั่นเอง อย่างไรก็ดี การทำความสะอาดบ้าน ควรมีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรบ้างมาดูกันเลย  1.ไม้กวาด  สำหรับบ้านคนไทย สิ่งที่ได้รับความนิยมแบบแพร่หลายก็คงจะหนีไปไม่พ้นไม้กวาดนั่นเอง เพราะไม้กวาดใช้งานง่ายกว่าเดิม เหมาะสมกับการใช้งานของประเทศไทย เพราะเป็นประเทศที่มีฝุ่นจำนวนมาก…