เป็นธรรมดาของบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัย จะมีสภาพที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเนื่องด้วยอายุของวัสดุที่นำมาใช้ก่อสร้างบ้าน และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น แดด ลม ฝน ที่ส่งผลให้บ้านเกิดการเสื่อมสภาพ แน่นอนว่าเมื่อบ้านที่เราอยู่เสื่อมสภาพลง คุณภาพชีวิตของเราก็ย่อมแย่ลงด้วยเช่นกัน เพราะปัญหาที่ตามมาจากการเสื่อมสภาพของบ้าน ประการแรก ปัญหาฝุ่นละออง เชื้อรา แมลงและสัตว์รบกนและสิ่งสกปรกต่างภายในบ้าน…