เป็นข้อมูลที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า แรงงานภายในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีเพียงแค่คนไทยเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคได้เลย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแรงงานจากหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปอเมริกาและแอฟริกา ก็ให้ความสนใจเข้ามาเป็นหนึ่งในแรงงานที่สำคัญต่อประเทศของเราได้ไม่น้อยไปกว่ากัน  โดยวันนี้เราจะ รีวิวการทำงานบริษัทในไทย ที่แรงงานต่างชาติให้ความสนใจและเข้ามาเป็นลูกจ้างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงที่น่าสนใจ ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เข้ากันได้กับผู้ว่าจ้างจึงทำให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา  รีวิวการทำงานบริษัทในไทย ที่มักรับแรงงานต่างชาติเข้าทำงานอยู่เสมอ …