อาจจะกล่าวได้ว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายร้ายแรงกับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากการติดต่อที่ง่ายดาย ที่สำคัญยังมีเชื้อที่กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสได้ง่ายดายกว่าเดิม บางคนอาจจะคิดว่าควรติดเพื่อให้จบๆ ไป ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์ เพราะแม้ว่าเราจะติดไปแล้วหนึ่งครั้ง ก็สามารถติดซ้ำได้อีก และทุกครั้งที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า Long COVID นั่นเอง…